Menu Zavřeno

Poslání Společnosti bratří Čapků

Společnost bratří Čapků existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života, morálně i jinak podporovat bádání pracovníků, kteří se zabývají dílem a životem bratří Čapků, případně osobnostmi nebo věcmi vztahujícími se k jejich životu či dílu. SBČ se také snaží přispívat k tomu, aby se trvale a s větší měrou uplatňoval duchovní vliv bratří Čapků, jejich odkaz filozofický, mravní a sociální a myšlenky humanismu a demokracie v pojetí T.G. Masaryka.

POZVÁNKA

NA KONFERENCI KE 130. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA ČAPKA

SPOJENOU S ČLENSKOU SCHŮZÍ

v sobotu 15. února 2020 od 13.30 hod v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha.

Nejnovější aktuality: