Menu Zavřeno

Poslání Společnosti bratří Čapků

Společnost bratří Čapků existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života, morálně i jinak podporovat bádání pracovníků, kteří se zabývají dílem a životem bratří Čapků, případně osobnostmi nebo věcmi vztahujícími se k jejich životu či dílu. SBČ se také snaží přispívat k tomu, aby se trvale a s větší měrou uplatňoval duchovní vliv bratří Čapků, jejich odkaz filozofický, mravní a sociální a myšlenky humanismu a demokracie v pojetí T.G. Masaryka.

Nejsme uzavřený kruh čapkovských nadšenců, ale vítáme mezi námi všechny, které život a dílo bratří Čapků nějak oslovily a chtěli by nějakým způsobem napomoci k šíření jejich poselství, určenému všem lidem bez rozdílu věku a původu

VZHLEDEM K SITUACI JE ŘÍJNOVÝ POŘAD SBČ ZRUŠEN