Menu Zavřeno

POZVÁNKA

NA KONFERENCI KE 130. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA ČAPKA

SPOJENOU S ČLENSKOU SCHŮZÍ

v sobotu 15. února 2020 od 13.30 hod v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha.

     Během konference proběhne valná hromada SBČ, na které budou předneseny výroční zprávy o činnosti a hospodaření, o stavu členské základny, zpráva revizní komise a bude volen nový výbor SBČ.  Na valné hromadě lze také zaplatit členské příspěvky.

     Srdečně vás zve a na hojnou účast a setkání s vámi se těší výbor SBČ!