Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Malý sál, začátek od 17:00 hod.

Přednáší: PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné organizace, tiskoviny, osobnosti a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Bližší pozornost bude věnovat také komunistickým dezinformačním kampaním a propagandě, namířené proti exilu, stejně jako efektivním metodám, které exulanti vyvinuli na obranu proti těmto praktikám.

Přednáška, výstava i turistický výšlap, Volary, 21. 5. 2022 , 9-19 hod.

Přednáška v Městské knihovně Úpice, 11. 5. 2022, 17. hodin

Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Malý sál, začátek od 17:00 hod.

 

Literárně-hudební pásmo z textů Josefa Čapka i Jarmily (Pospíšilové) Čapkové.

Pásmo uvádíme jako připomínku 135. výročí narození Josefa Čapka a 60. výročí smrti Jarmily Čapkovy.

Jarmila Pospíšilová se s Josefem Čapkem seznámila v roce 1910 jako žačka Uměleckoprůmyslové školy na konci svého prvního školního roku, kdy on pouštěl školu jako absolvent speciálky profesora Maška a chystal se do Paříže. Po devítileté známosti se vzali. V manželství upozadila Jarmila Čapková svou osobnost i své umělecké ambice. Zůstala ženou v domácnosti, její překlady z francouzštiny byly jen občasné. Po smrti Josefa Čapka pečovala nadále o manželův odkaz. V roce 1947 se stala spoluzakladatelkou Společnosti bratří Čapků, pátrala po nezvěstném díle Josefa Čapka. V té době již opět žila v domě v dnešní ulici Bratří Čapků. Podle přání Josefa Čapka, které vyjádřil v dopise z koncentračního tábora, zničila některé obrazy, které Čapek považoval za nepovedené nebo nehotové.

Pásmo připravil Hasan Zahirović.

 

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20397-nelituji-uplyvajiciho-casu/

„Modlitba tohoto večera“, vzpomínka na bratří Čapkové,  kavárna Slavia, Praha, 22. 3. 2022, 18-19 hod.

Kontakt

  • SPOLEK: Společnost bratří Čapků
  • EMAIL: sbcdotazy@gmail.com
  • SÍDLO: Mariánské nám. 98/1, 115 72 Praha 1
  • IČ: 00443441