Vývoj členské základny - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Vývoj členské základny


Základní pečeť SBČ dala nejen řada vynikajících osobností (Václav Rabas, František Langer, Josef Kopta, Edmond Konrád, Bohumil Přikryl, Karel Čechák, Miroslav Halík, Jarmila Čapková, Olga Scheinpflugová a mnoho dalších), ale i obyčejní lidé, kteří se spontánně, jen ze své vůle, dostavili do Malých Svatoňovic na Národní oslavy bratří Čapků v roce 1946.

V archivu SBČ existuje obyčejný školní sešit s tmavými deskami, do něhož byli zapisováni první členové. Do Společnosti se hlásili z celé republiky spisovatelé, herci, malíři, univerzitní profesoři, poslanci, redaktoři, antikváři, úředníci, v sešitě najdeme i strojníka ČSAD, výpravčího, prodavačky, brašnáře, obchodníka, učitelky, knihovníky a studenty. Prvotní rejstřík vyčleňuje z členské základny 62 členů zakládajících.

Po pěti letech činnosti měla SBČ kolem 700 členů. Po roce 1957 nastal útlum v činnosti trvající až do roku 1973. Výbor v čele s Františkem Langerem a od roku 1965 Miroslavem Halíkem se tak snažil uchránit samotnou existenci SBČ, neboť komunistický režim usiloval o likvidaci podobných sdružení a spolků vymykajících se jeho ideologické kontrole. Státní orgány předpokládaly samovolný zánik SBČ. Počet členů udávaný v těchto letech byl v roce 1965 - 426, v roce 1968 - 322 a v roce 1969 - 296 členů. V roce 1976 se stal předsedou František Krčma a do roku 1987 se zvýšil počet členů SBČ až na 1003 členy (741 pražských a 262 mimopražských). Za předsednictví Vlastimila Fišara počet členů dále vzrůstal, např. v roce 1991 to bylo 1536 členů (1065 pražských a 471 mimopražských). V květnu 1992, když se ujal funkce předsedy František Černý, měla SBČ 1548 členů (1067 pražských a 481 mimopražských).

V letech obnovy demokracie v naší republice vznikly u některých členů pochyby, zda má SBČ smysl a odhlásili se. Pro nárůst nákladů na vydávání tiskovin a hlavně z důvodu zvýšení cen poštovného odhlasovala valná hromada na rok 1993 zvýšení členského příspěvku z 50 na 100 Kč. Neplacení členského příspěvku u mnoha členů i několik let za sebou začalo omezovat činnost SBČ, a proto byl výbor donucen neplatiče po jedné upomínce vyřadit. Došlo tak k poklesu členské základny v roce 1995 na 1321 členů (904 pražských a 417 mimopražských) a v roce svého 50. výročí měla SBČ k 2.6.1998 1088 členů (736 pražských a 353 mimopražských).

V současné době po dalším vyřazení neplatičů (k 5.10.2015) má SBČ 579 členů (325 pražských a 248 mimopražských, 5 čestní členové a 3 zahraniční členové ).Použitá literatura:
Padesát let Společnosti bratří Čapků, 1947-1997. Praha, SBČ 1999.
Společnost bratří Čapků
Mariánské nám. 98/1
115 72 Praha 1
sbcdotazy@gmail.com
Kontakt:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky