Tisky - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Tisky

Společnost bratří Čapků vydává řadu materiálů, které jsou neprodejné, určené pouze členům Společnosti. Jejich prostřednictvím informuje své členy o své činnosti, připomíná řadu významných výročí atd. SBČ vydává tři základní periodika: Zpravodaj, Zprávy SBČ a Documenta Čapkiana.

Zpravodaj : informace pro členy Společnosti bratří Čapků
Toto nepravidelné periodikum začalo vycházet v prosinci 1976, v prvních letech obsahovalo především aktuální zprávy o dění SBČ a projevy funkcionářů při různých příležitostech. Od 17. čísla v dubnu 1982 vychází v tištěné podobě, od 20. čísla v září 1983 s fotografickým doprovodem, fotografie je umístěna i na obálce. Od listopadu 1985, kdy se aktuální informace přesunuly do Zpráv SBČ, přeměnil se Zpravodaj ve sborník přinášející původní vědecké stati o čapkovské problematice, vzpomínky pamětníků, v rubrice Z dílny bratří Čapků pak kratší neznámé či zapomenuté texty, které zatím nevyšly ani v Sebraných spisech. V 80. letech se periodicita Zpravodaje ustálila na dvou číslech ročně, od konce 80. let vychází z finančních důvodů jako ročenka, ovšem v podstatně větším stránkovém rozsahu. Do roku 2017 vyšlo celkem 54 čísel.

Zprávy Společnosti bratří Čapků
Byly založeny proto, aby se ulehčilo Zpravodaji, který se zaměřoval stále výrazněji na odborné stati a "aktuální" informace v okamžiku vydání jednotlivých čísel zpravidla přestaly být aktuální. Přináší drobné zprávy organizační a spolkové, referáty o knihách a divadelních představeních, články k životním výročím, nekrology atd. První číslo mající podobu pouze jednoho listu vyšlo v listopadu 1985. Zprávy vycházejí od roku 1991 čtyřikrát ročně, do prosince 2016 vyšlo 123 čísel.

Documenta Čapkiana
Vycházejí nepravidelně jako příloha Zpráv SBČ od června 1987. Jejich obsah je různorodý: texty bratří Čapků, články k jubileím Čapků, případně významných osobností spjatých s oběma umělci, grafické listy, knihkupecké nabídky, projevy z valných hromad atd.
Dále SBČ vydává řadu pamětních listů (např. Pamětní list vydaný u příležitosti slavnostní valné hromady SBČ, konané 15.3.1997 v Zrcadlové kapli Národní knihovny v Praze k padesátému výročí založení SBČ. Autor barevné litografie Jiří Bouda. 1997. 1 list), různé příležitostné tisky (např. Čapek, Karel: Chvála řeči české. Grafickým listem proti titulu doprovodil Jiří Anderle. Poznámku napsal Vlastimil Fišar. Praha, SBČ 1990. 28 s.) a různé další drobné tisky.Použitá literatura:
Padesát let Společnosti bratří Čapků. Praha, SBČ 1999

  Uzávěrky jednotlivých čísel pro rok 2017: 12. února, 7. května, 6. srpna, 5. listopadu.

  Společnost bratří Čapků
  Mariánské nám. 98/1
  115 72 Praha 1
  sbcdotazy@gmail.com
  Kontakt:
  Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky