Přehled pořadů 2010-2001 - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Přehled pořadů 2010 - 2001


Rok 2010

21.3.2010         Čapkova Továrna na Absolutno. „Novinářský román jaký bychom my chtěli mít“.
Přednášející: ing. Pavel Janáček, PhD.
Účinkující: Michaela Frkalová.
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání:Památník národního písemnictví.

25.4.2010         Já dávno života zvuk šťastný nezaslechl... – komponovaný pořad k 65. výročí úmrtí
Josefa Čapka.
Účinkující: Apolena Veldová, Jan Fišar, Marek Šedivý (klavír).
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

18.10.2010       Hrabě Vladimír doktor Lažanský a Karel Čapek - po stopách motivů Chyše.
Účinkující: Otakar Brousek st., Jiří Hraše, Marta Kučírková.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

22.11.2010       Ferdinand Peroutka – tři epizody ze života Adolfa Hitlera.
Účinkující: Jiří Hanák, Gabriela Vránová, hudební spolupráce Zdenko Kašpar.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

8.12.2010         Případy dr. Mejzlíka aneb Příběhy detektivního pátrání z díla K. Čapka.
Účinkující: Václav Pavlík, hudební doprovod Marie Pavlíková.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Dům čtení – pobočka Městské knihovny v Praze v ul. Ruská 192/1455.

Dále se na Vyšehradském hřbitově každoročně uskutečňovala pravidelná pietní setkání u hrobu Karla Čapka (vždy 25.12.) a u symbolického hrobu Josefa Čapka (vždy v druhé polovině dubna).

Rok 2009

15.3.2009         Karel Čapek - několik kejklů černokněžnických, čili, Národní zvyky.
Účinkující: Marta Kučírková, František Skřípek.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

19.4.2009         Karel Čapek a Edvard Beneš.
Přednášející: PhDr. Michal Pehr.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání:Památník národního písemnictví.

19.10.2009       Osudy PhDr. Bohuslavy Bradbrookové a její vztah ke Karlu Čapkovi.
Účinkující: Apolena Veldová.
Připravila a s B. Bradbrookovou rozmlouvala: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

16.11.2009       Život a dílo skladatele Foltýna.
Účinkující: Alfréd Strejček, Štěpán Rak (kytara).
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

Rok 2008

16.3.2008         Milníky vztahu Viktora Dyka k TGM.
Přednášející: PhDr. Josef Tomeš.
Účinkující: Jiří Hanák.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

13.4.2008         Paní Scheinpflugová, prosím na scénu! - ke 40. výročí úmrtí O. Scheinpflugové.
Účinkující: Hana Maciuchová.
Připravila a pořadem provázela: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

3.11.2008        Karel Čapek - dílo evropského patriota v evropských zemích.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Miroslav Saic.
Připravili: Josef Protiva, Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

10.11.2008      Žurnalistický slovník Karla Čapka.
Přednášející: PhDr. Jaromír Slomek.
Účinkující: Jiří Hanák.
Připravili: Josef Protiva, Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

24.11.2008       Dům pod rybníkem - tři roky naplněné tvůrčí prací, úpravou zahrady, setkáváním s přáteli a
smutnými měsíci druhé republiky.
Účinkující: Hana Maciuchová, Miloš Hlavica.
Hudební spolupráce: Zdenko Kašpar.
Připravili: Josef Protiva, Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

1.12.2008        Poslední rok v životě K. Čapka - rok 1938 naplněný dramatem našeho poměru s Němci,
který skončil rozbitím Československé republiky.
Účinkující: Gabriela Vránová, Rudolf Pellar.
Hudební spolupráce: Lukáš Kánský. Připravili: Josef Protiva, Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

Rok 2007

25.3.2007         Dvojí osud - ke 120. výročí narození Josefa Čapka.
Účinkující: Ondřej Kepka, Jitka Ježková.
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

28.4.2007         Přátelské setkání k 60. výročí SBČ.
Zahájení: Kristina Váňová, J. Protiva.
Účinkující: Milan Friedl, Hana Maciuchová, Rudolf Pellar, Alfréd Strejček, Apolena Veldová.
Místo konání: Památník Karla Čapka, Stará Huť.

28.10.2007       TGM viděný K. Čapkem, Emilem Ludvigem a F.X. Šaldou.
Připravil: Jiří Hraše. Účinkující: Otakar Brousek st., Jaroslav Kepka, Miroslav Táborský.
Místo konání : Památník národního písemnictví.

25.11.2007       Můj švagr Karel Čapek.
Účinkující: Rudolf Pellar, Martin Veliký.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání : Památník národního písemnictví.

Rok 2006

19.3.2006         Moji milí bratři – ke 120. výročí narození Heleny Čapkové.
Účinkující: Gabriela Vránová.
Hudební spolupráce: Josef Kolář.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

9.4.2006           Mimo pravdu a mimo lež – Kritika slov Karla Čapka po 88 letech.
Přednášející: PhDr. Jaromír Slomek.
Účinkující: Jiří Hanák.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

29.10.2006       S Vlastimilem Fišarem o Čapcích na Slovensku – k nedožitým
osmdesátinám Vl. Fišara.
Účinkující: Jan Fišar, Apolena Veldová, Eva Červenková (housle), Josef Kolář (violoncello).
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

26.11.2006       Krakatit aneb O lásce.
Přednášející: ing. Miroslav Kudrna, CSc.
Účinkující: Jan Vlasák.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 2005

20.3.2005         Ferdinand Peroutka vzpomíná na první republiku a Johanku z Arku.
Vzpomínky: Olga Brzorádová, Slávka Peroutková.
Účinkující: Miroslav Moravec, Apolena Veldová.
Hudební spolupráce: Jan Hendrych.
Připravil: Josef Protiva. Místo konání: Památník národního písemnictví.

24.4.2005         Mnohostěn tvorby Josefa Čapka – k 60. výročí úmrtí J. Čapka.
Účinkující: Hana Kofránková, Dalimil Klapka.
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

30.10.2005       V duchu českém – k 40. výročí úmrtí Františka Langra.
Účinkující: Otakar Brousek st., Alexander Hemala, Marta Kučírková.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

27.11.2005       Stíny druhé republiky.
Přednášející: prof. PhDr. Jan Kuklík.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 2004

14.3.2004         Karel Čapek a italská kultura.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Gabriela Vránová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

18.4.2004         Adresát František Langer – dopisy s přáteli a umělci.
Účinkující: Otakar Brousek st.
Připravili: Jiří Holý, Vladimír Justl.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

17.10.2004       Karel Čapek a americký pragmatismus.
Přednášející: PhDr. Dorothea Uhle.
Účinkující: Martin Veliký.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

21.11.2004       Pohledy ze zákulisí – z divadelní publicistiky Karla Čapka.
Účinkující: Miloš Hlavica, Alfréd Strejček, Viola Zinková.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 2003

9.3.2003           A přece básník Karel Čapek.
Přednášející: PhDr. Miloš Pohorský.
Účinkující: Hana Kofránková.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

6.4.2003           Proč mám rád Karla Čapka.
Rozhovor s režisérem Jiřím Menzelem vedla Kristina Kudrnovská.
Účinkující: Josef Abrhám, Libuše Šafránková.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

26.10.2003       Mladé Československo očima Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky.
Účinkující: Rudolf Pellar, Martin Veliký.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

30.11.2003       Vyprávění o Čapkově Povětroni.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Dalimil Klapka, Rudolf Kvíz, Libor Vacek.
Připravili: Jiří Hraše, Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 2002

10.3.2002         Osobnost a dílo Karla Čapka ve Francii.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

14.4.2002         Ze zahrady bratří Čapků – ze společné tvorby Josefa a Karla.
Účinkující: Libor Vacek, Aleš Vrzák.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

20.10.2002       O životě a tvorbě Karla Čapka aneb Velký věk chce mít též velké mordy.
Rozhovor se spisovatelem Ivanem Klímou vedla Kristina Kudrnovská.
Účinkující: Rudolf Pellar.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

1.12.2002         Tři životy Olgy Scheinpflugové – k 100. výročí narození herečky a spisovatelky.
Účinkující: Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský.
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 2001

11.3.2001         Nejen čapkovské aktivity doktora Františka Krčmy.
Účinkující: Miloš Hlavica, Hana Maciuchová.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

8.4.2001           Proč mám rád bratry Čapky, tentokrát možná více o Josefovi – vyznání Miloše
Horanského.
Účinkující: Gabriela Vránová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

13.5.2001         Ve službách díla bratří Čapků – k 100. výročí narození PhDr. Miroslava Halíka.
Vzpomínali: PhDr. Tomáš Halík, PhDr. Boris Mědílek, PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Rudolf Pellar.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

14.10.2001       Bratři Čapkové před rokem 1918 a česká politika.
Přednášející: PhDr. Martin Kučera.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

25.11.2001       Žiju na ostří nože – korespondence Karla Čapka z let 1920-1923 s Olgou
Scheinpflugovou a Věrou Hrůzovou.
Účinkující: Daniela Bakerová, Milena Steinmasslová.
Hudební spolupráce: Martin Fišl.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.Použitá literatura:
Šedesát let Společnosti bratří Čapků. Praha : SBČ, 2007. 120 s.
Společnost bratří Čapků
Mariánské nám. 98/1
115 72 Praha 1
sbcdotazy@gmail.com
Kontakt:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky