Přehled pořadů 2000-1991 - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Přehled pořadů 2000 - 1991
Rok 2000

9.1.2000           Medicína v životě a díle Karla Čapka.
Přednášející: MUDr. Jarmila Šrámková.
Účinkující: Zora Jiráková, František Skřípek.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

12.3.2000         Prodloužený čas Josefa Čapka – čtení z 5. dílu životopisu bratří Čapků od Marie
Šulcové.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Rudolf Pellar.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

16.4.2000         Budiž to svět rovných a svobodných lidí – Karel Čapek v rozhlasových dokumentech.
Připravil a hovořil: PhDr. Václav Cibula.
Spolupráce: Jana Fišerová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

8.10.2000         Katoličtí intelektuálové a Karel Čapek.
Přednášející: PhDr. Jiří Holý.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

19.11.2000       Živý jako nikdo z nás. – svědectví Olgy Scheinpflugové.
Účinkující: Hana Maciuchová, Alfréd Strejček.
Připravili: Kristina Kudrnovská, prof. PhDr. František Černý.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

10.12.2000       Cesta kolem světa na gramofonových deskách Karla Čapka.
Přednášející: PhDr. Milena Secká.
Ukázky vybrala a přečetla: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Náprstkovo muzeum.

11.12.2000       Karel Čapek o Edvardu Benešovi – prezentace knihy prof. PhDr. Věry Olivové a
Josefa Protivy.
Promluvili: PhDr. Vojtěch Balík, prof. PhDr. František Černý, prof. PhDr. Věra Olivová, Josef Protiva.
Účinkující: Rudolf Kvíz.
Místo konání: Národní knihovna.

Dále se na Vyšehradském hřbitově každoročně uskutečňovala pravidelná pietní setkání u hrobu Karla Čapka (vždy 25.12.) a u symbolického hrobu Josefa Čapka (vždy v druhé polovině dubna).

Rok 1999

14.3.1999         Josef Čapek a avantgarda.
Přednášející: PhDr. Pavla Pečinková.
Účinkující: Ondřej Kepka.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

18.4.1999         Válka s mloky – literárně-dramatické pásmo z románu Karla Čapka.
Účinkující: Alfréd Strejček, Lenka Veliká, Martin Veliký.
Připravili: Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

17.10.1999       Co hledám a nacházím u bratří Čapků – s herečkou Gabrielou Vránovou u příležitosti
jejích šedesátin.
Kromě syna Ondřeje Kepky přišli pozdravit jubilantku prof. PhDr. František Černý, Josef Protiva a další přátelé.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

14.11.1999       Karel Čapek a detektivky.
Přednášející: PhDr. Dagmar Mocná.
Účinkující: Rudolf Kvíz.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1998

15.3.1998         Ferdinand Peroutka o T.G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a Československu
v roce 1918 a 1948 – k 20. výročí úmrtí F. Peroutky.
Účinkující: Otakar Brousek st., Otakar Brousek ml., Ondřej Brousek (klavír).
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

26.4.1998         Karel Čapek a Univerzita Karlova – k 650. výročí UK.
Přednášející: PhDr. Josef Petráň.
Účinkující: Zora Jiráková.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

6.10.1998         Seminář k 60. výročí úmrtí Karla Čapka – Čapek stále živý.
(Společně s Katedrou české literatury a literární vědy FFUK, Památníkem Karla Čapka,
Nadací Čapkova Strž, Okresním úřadem Příbram).
Přednášející: PhDr. František Černý, PhDr. Marie Mravcová, PhDr. Petr Mareš,
PhDr. Jiří Holý, Aleš Haman, PhDr. Jana Bartůňková, PhDr. Jana Hoffmannová,
PhDr. Miroslav Červenka, PhDr. Jaromír Slomek.
Místo konání: Okresní úřad Příbram.

18.10.1998       Hovory s T.G. Masarykem – k 80. výročí vzniku ČSR.
Účinkující: Radovan Lukavský, František Skřípek.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

8.11.1998         Hovory s T.G. Masarykem – k 80. výročí vzniku ČSR
(opakování pořadu z 18.10.1998).
Účinkující: Radovan Lukavský, František Skřípek.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Malé Svatoňovice.

29.11.1998       Poslední rok v životě Karla Čapka – k 60. výročí úmrtí Karla Čapka.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Rudolf Pellar.
Zvuková spolupráce: Jan Hendrych.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1997

9.2.1997           „Přiznám se, že vlastně vůbec nerad píši“ – o publicistice Josefa Čapka.
Přednášející: PhDr. Petr Mareš.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

15.3.1997         Slavnostní valná hromada SBČ k 50. výročí jejího založení.
Hlavní projev: univ. prof. PhDr. František Černý.
Účinkující: Rudolf Pellar.
Interpreti hudby: Helena Chytrová, Daniela Oertová, Miron Šmidák, Hana Roušerová,
Jan Fišer, František Souček.
Místo konání: Zrcadlová kaple Klementina.

27.4.1997         S Karlem Čapkem v Americe a vůbec – k 80. narozeninám Karla Pecha.
Účinkující: Karel Pech, Daniela Rázková, Radmila Korhoňová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

12.10.1997       Vzpomínka v mezičase – k 51. výročí úmrtí Eduarda Basse.
Účinkující: Petr Haničinec, Gabriela Vránová.
Připravila: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

23.11.1997       Český vzdělanec Otakar Vočadlo.
Účinkující: PhDr. Břetislav Hodek, Drahomíra Fialková, Alfréd Strejček.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

10.12.1997       Předvánoční čapkovské rozjímání s hudbou B. Smetany, B. Martinů a J. Ježka.
Účinkující: Růžena Merunková, Miloš Hlavica, Jan Novotný (klavír).
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Rudolfinum.

Rok 1996

18.2.1996         Mé cesty za bratry Čapky – k 70. narozeninám PhDr. Františka Černého.
Účinkující: Gabriela Vránová, Radovan Lukavský.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

24.3.1996         Pravda jako krajina – pragmatismus a relativismus v díle Karla Čapka.
Přednášející: PhDr. Václav Bělohradský.
Účinkující: Alfréd Strejček.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

28.4.1996         Předchůdci nových časů – dílo bratří Čapků v interpretaci amatérů.
Připravili: Mgr. Jiří Hraše, Mgr. Miloslav Kučera, JUDr. Milan Kyška.
Účinkující: Ludmila Cápková, Jaromír Kyselák, Pavla Kouřilová, Jaroslava Mikešová, Miroslav Rada, Dušan Zakopal.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

20.10.1996       Brána věčnosti – k 70. narozeninám Marie Šulcové, čtení ze 4. dílu životopisu
bratří Čapků.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Rudolf Pellar.
Hudební spolupráce: Josef Kolář.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Marie Šulcová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

10.11.1996       Listy z let budoucích a tři shakespearovské apokryfy Karla Čapka.
Účinkující: Dora Kršková, Martin Písařík, Jolana Smyčková, Michal Štěrba, Daniel Tůma,
Kateřina Velebová, Vladimír Veleta, Ondřej Brousek (klavír).
Připravili: Gabriela Vránová, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1995

12.2.1995         Ferdinand Peroutka polemik – k 100. výročí narození F. Peroutky.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Pavel Pípal, Miroslav Saic.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

19.3.1995         Josef Čapek malíř.
Přednášející: PhDr. Pavla Pečinková.
Účinkující: Ljuba Benešová.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

23.4.1995         Listování knihami Josefa Čapka – k 50. výročí úmrtí J. Čapka.
Přednášející: PhDr. Jiří Opelík.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

22.10.1995       Proč mám rád Karla Čapka?
Hovořil: J.Z. Novák.
Účinkující: Petr Kostka, Carmen Mayerová.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

19.11.1995       Koláž z podpovídek Karla Čapka.
Účinkující: posluchači konzervatoře Monika Karlová, Dora Kršková, Jolana Smyčková,
Martin Písařík, Vlado Veleta. + Karel Čapek a Gilbert K. Chesterton.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Gabriela Vránová, Ondřej Kepka.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1994

20.3.1994         Karel Čapek a PEN klub.
Přednášející: PhDr. Robert Kvaček.
Účinkující: Josef Velda.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

17.4.1994         Politici očima Karla Čapka.
Účinkující: Jaroslav Kepka, Rudolf Pellar.
Připravili: Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

25.9.1994         Stretnutie nad mračnami – Imaginárny rozhovor Karla Čapka a Antona Pavloviče
Čechova a Čapkovy Apokryfy.
Účinkující: Daniela Bakerová, Jaroslav Rozsíval, Ivo Veliký, Gabriela Vránová.
Připravili: PhDr. Viktor Kudělka, Jaroslav Rozsíval, Ivo Veliký, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

30.10.1994       Krakatit Karla Čapka – předzvěst postmoderny?
Přednášející: PhDr. Dagmar Mocná.
Účinkující: Rudolf Pellar.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1993

15.2.1993         Co chci na té galéře? Karel Čapek o Češích, politice a demokracii.
Účinkující: Alfréd Strejček, Josef Velda.
Připravili: Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Rudolfinum.

15.3.1993         Josef Čapek a lidové umění.
Přednášející: PhDr. Jiří Kotalík.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

5.4.1993           Stopy Olgy Scheinpflugové (opakování pořadu z 30.11.1992).
Účinkující: Jaroslava Adamová, Dalimil Klapka, Taťjana Medvecká, Helena Šimáčková.
Zvuková spolupráce: Jan Hendrych.
Připravil: PhDr. František Černý.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Rudolfinum.

19.9.1993         Poločas nadějí – z 3. dílu životopisu bratří Čapků Marie Šulcové.
Účinkující: Taťjana Medvecká, Alfréd Strejček.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

24.10.1993       Kritika slov Karla Čapka.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Otomar Krejča ml. Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

28.11.1993       Dům pod rybníkem – Strž Karla Čapka.
Účinkující: Taťjana Medvecká, Petr Křiváček.
Hudební spolupráce: Štěpán Koutník.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Josef Protiva.
Místo konání: Památník národního písemnictví.

Rok 1992

23.1.1992         Ferdinand Peroutka o socialismu a komunismu.
Úvodní slovo PhDr. Milana Otáhala přečetla Drahomíra Fialková.
Účinkující: Jaroslav Kepka, Josef Velda.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

17.2.1992         Bratři Čapkové a Umělecká beseda.
Přednášející: PhDr. Jiří Kotalík.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

19.10.1992       Krakatit čili filosofie lásky.
Účinkující: Dana Kolářová, Radovan Lukavský.
Připravil: J.Z. Novák. Místo konání: Rudolfinum.

30.11.1992       Stopy Olgy Scheinpflugové – k nedožitým 90. narozeninám O. Scheinpflugové.
Účinkující: Jaroslava Adamová, Dalimil Klapka, Hana Maciuchová, Helena Šimáčková.
Zvuková spolupráce: Jan Hendrych.
Připravil: PhDr. František Černý.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Rudolfinum.

Rok 1991

14.1.1991         Pocta Karlu Čapkovi (opakování pořadu ze dne 4.12.1990).
Účinkující: Hana Ponická, PhDr. František Buriánek, PhDr. František Černý, PhDr. Tomáš Halík,
PhDr. Jan Kopecký, PhDr. František Kožík, Radovan Lukavský, Ivan Medek, František Nepil,
PhDr. Jiří Opelík, PhDr. František Pavlíček, PhDr. Miloš Tomčík,
texty Vlastimila Fišara přednesl Jaroslav Kepka.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

26.2.1991         Polemiky Karla Čapka s Jaroslavem Durychem a Karlem Horkým.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Miroslav Charvát, Petr Svoboda, Josef Velda.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: ÚKŠV.

16.4.1991         Svědectví o Bílé nemoci.
Účinkující: Miloš Hlavica, Rudolf Pellar, František Skřípek, Jan Teplý.
Připravil: Jiří Sommer.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: ÚKŠV.

3.6.1991           Svědek téměř stoletý – MUDr. Karel Steinbach.
Vzpomínal: JUDr. František Krčma.
Účinkující: Miro Chorvát.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

2.10.1991         Svědek téměř stoletý – MUDr. Karel Steinbach (opakování pořadu z 3.6.1991).
Vzpomínal: JUDr. František Krčma.
Účinkující: Miro Chorvát.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

5.11.1991         Karel Čapek a G.B. Shaw.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Miro Chorvát.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

26.11.1991       Živé dotyky – k nedožitým 65. narozeninám Vlastimila Fišara.
Texty Vl. Fišara přečetl Jiří Hanák.
Vzpomínali: Dana Kolářová, Gabriela Vránová, PhDr. František Černý, Jaroslav Kepka,
PhDr. Jan Kopecký, Jaroslav Rozsíval.
Zvuková spolupráce: Jan Hendrych.
Připravili: Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.Použitá literatura:
Padesát let Společnosti bratří Čapků. Praha : SBČ, 1999. 116 s.
Šedesát let Společnosti bratří Čapků. Praha : SBČ, 2007. 120 s.
Společnost bratří Čapků
Mariánské nám. 98/1
115 72 Praha 1
sbcdotazy@gmail.com
Kontakt:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky