Přehled pořadů 1990-1981 - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Přehled pořadů 1990 - 1981

Rok 1990

9.1.1990           Člověk proti zkáze – životopisný film o posledních letech Karla Čapka.
Premiéra pro členy SBČ v kině Lucerna.
Scénář: Ottto Zelenka, Štěpán Skalský.
Námět a režie: Štěpán Skalský.

15.1.1990         Karel Čapek o kultuře.
Účinkující: Zdeněk Ornest, Viktor Vrabec.
Připravil: J.Z. Novák.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.1.1990         Karel Čapek a Bulharsko.
Přednášející: PhDr. V. Todorov. Pásmo Bulharští spisovatelé o Karlu Čapkovi.
Místo konání: Bulharské kulturní a informační středisko.

13.2.1990         Večer ke 140. výročí narození Tomáše Garriguea Masaryka.
Přednášející: PhDr. Jaroslav Opat.
Účinkující: Zdeněk Ornest, František Skřípek.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

26.2.1990         Mezi relativním a absolutním.
Přednášející: Josef Branžovský.
Účinkující: Drahomíra Fialková.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

3.4.1990           Karel Čapek o demokracii (opakování pořadu z 6.11.1989).
Účinkující: Daniela Kolářová, Alfréd Strejček.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

23.4.1990         Karel Čapek – Béla Bartók.
Přednášející: PhDr. László Dobossy.
Místo konání: Maďarské kulturní středisko.

22.5.1990         Muž Přítomnosti – věnováno Ferdinandu Peroutkovi.
Účinkující: Eliška Balzerová, Drahomíra Fialková, Alfréd Strejček.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

15.11.1990       Čapkova past na Šrámkovy kritiky.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Miloš Hlavica, Jiří Hraše, Jan Šťastný, Miroslav Táborský.
Připravil: Jiří Hraše.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

4.12.1990         Pocta Karlu Čapkovi
Na zakončení jubilejního roku nad odkazem K. Čapka vyslovili své vyznání: Hana Ponická,
PhDr. František Buriánek, PhDr. Tomáš Halík, Ivan Klíma, PhDr. Jan Kopecký,
PhDr. František Kožík, Radovan Lukavský, Dr.h.c. Oleg Malevič, Ivan Medek,
František Nepil, PhDr. Jiří Opelík, PhDr. František Pavlíček, PhDr. Miloš Tomčík,
text Jiřího Hanáka přečetl Jaroslav Kepka.
Připravil a uváděl: Vlastimil Fišar.
Místo konání: ML.
  
Dále se na Vyšehradském hřbitově každoročně uskutečňovala pravidelná pietní setkání u hrobu Karla Čapka (vždy 25.12.) a od roku 1987 u symbolického hrobu Josefa Čapka (vždy v druhé polovině dubna).
  
Rok 1989

23.1.1989         O nemoci a uzdravování – Karel Čapek a filosofie medicíny (opakování pořadu
z 18.4.1988).
Přednášející: PhDr. Tomáš Halík.
Účinkující: Jan Novotný.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

20.2.1989         Karel Čapek a literární kritika.
Úvodní slovo: PhDr. František Buriánek.
Účinkující: Otomar Krejča ml., Viktor Vrabec.
Připravil: J.Z. Novák.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

7.3.1989           Hovory s T.G. Masarykem.
Účinkující: Vlastimil Fišar, František Skřípek.
Připravili: Vlastimil Fišar, Josef Protiva.
Opakováno 16.5.1989, 10.10.1989, 28.11.1989.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

17.4.1989         Karel Čapek a výtvarné umění.
Úvodní slovo: PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Jaroslav Kepka.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

6.11.1989         Karel Ćapek o demokracii.
Účinkující: Daniela Kolářová, Alfréd Strejček.
Připravili: Kristina Kudrnovská, Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

11.12.1989       Edmond Konrád mezi námi – k 100. výročí narození PhDr. Edmonda Konráda.
Účinkující: Viola Zinková, Jaroslav Kepka, Alfréd Strejček.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

Rok 1988

18.1.1988         Drama proti zkáze – k 50. výročí premiéry Bílé nemoci.
Účinkující: Eliška Balzerová, Vlastimil Fišar, Petr Haničinec, Jaroslav Kepka.
Připravili: PhDr. Jan Kopecký, Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

15.2.1988         O stylu Karla Čapka.
Přednášející: PhDr. Zdeněk Kožmín.
Účinkující: Svatopluk Beneš.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

21.3.1988         Zlatá Venuše a Bílá přímka – k 100. výročí narození nár. um. Františka Langra.
Úvodní slovo: PhDr. Vladimír Justl.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Vlastimil Fišar, Otomar Krejča ml.
Výtvarná spolupráce: Alexander Kohout.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

18.4.1988          O nemoci a uzdravování – Karel Čapek a filosofie medicíny.
Přednášející: PhDr. Tomáš Halík.
Účinkující: Jan Novotný.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.4.1988         Olga Scheinpflugová mezi námi – k 20. výročí úmrtí nár. um. Olgy Scheinpflugové.
Účinkující: Gabriela Vránová, Otakar Brousek, Vlastimil Fišar, Jaromír Hanzlík, Jaroslav Kepka, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský, Jan Schánilec.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: DNV.

21.4.1988         F.X. Šalda a Karel Čapek.
Přednášející: Dr.h.c. Oleg Malevič.
Místo konání: Dům sovětské vědy a kultury.

30.5.1988         Pražské a jiné historie – k 100. výročí narození Eduarda Basse.
Úvodní slovo: PhDr. Marie Krulichová.
Účinkující: Stanislava Bartošová, Milena Steinmasslová, Jiří Lír, Petr Nárožný.
Připravili: Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

11.10.1988       Počátek cesty – k 70. výročí ČSR.
Účinkující: Jana Štěpánková, Jiří Bartoška, Vlastimil Fišar.
Připravili: Vlastimil Fišar, Kristina Kudrnovská, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

31.10.1988       Josef Čapek grafik (opakování pořadu z 27.5.1987).
Přednášející: PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

6.11.1988         Osmdesátka (opakování pořadu z 24.11.1987).
Účinkující: Daniela Kolářová, Jana Štěpánková, Gabriela Vránová, Jaroslav Kepka, Viktor Preiss, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský.
Připravil a uváděl: Vlastimil Fišar.
Místo konání:  DNV.

14.11.1988       Továrna na absolutno.
O své práci na rozhlasovém díle hovořili: režisér Jiří Horčička, dramaturg Pavel Minks,
autor dramatizace PhDr. Jan Pišta, herci Antonie Hegerlíková, Fedinand Krůta.
Připravila a pořadem provázela: Kristina Kudrnovská.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

5.12.1988         Poselství ducha – k 50. výročí úmrtí Karla Čapka.
Účinkující: Eliška Balzerová, Vlastimil Fišar, David Vejražka.
Hudební doprovod: Libuše Váchalová, Jana Boušková, Jiří Boušek.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

7.12.1988         Skutečnost a utopie v dílech Karla Čapka a Frigiese Karinthyho.
Přednášející: PhDr. Jaroslava Pašiaková.
Účinkující: Otomar Krejča ml.
Místo konání: Maďarské kulturní středisko.

Rok 1987

19.1.1987         Přátelství Karla Čapka s Otakarem Vočadlem.
Úvodní slovo: JUDr. Jan Horák. Přednášející: PhDr. Josef Lebeda.
Účinkující: Hana Kofránková.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

23.3.1987         Brána věčnosti Josefa Čapka. – ke 100. výročí narození.
Úvodní slovo: PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Eliška Balzerová, Otakar Brousek, Vlastimil Fišar, Karel Houska.
Hudební doprovod: Libuše Váchalová, Jana Boušková, Jiří Boušek.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

7.4.1987           Helena a její bratři (opakování pořadu z 21.4.1986).
Účinkující: Věra Kubánková, Viola Zinková, Milan Valenta (kytara).
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Úpice.

13.4.1987         Dvojhlas bratří Čapků – ke 40. výročí založení SBČ.
Úvodní slovo: JUDr. František Krčma.
Přednášející: PhDr. František Černý.
Účinkující: František Filipovský, Radovan Lukavský, Daniela Kolářová, Vlastimil Fišar, Jaroslav Kepka, Jaroslav Rozsíval. Připravili: Vlastimil Fišar, J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

18.5.1987         Boje o Karla Čapka.
Přednášející: PhDr. Viktor Kudělka.
Účinkující: Rudolf Kvíz.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

27.5.1987         Josef Čapek – grafik.
Přednášející: PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Vlastimil Fišar.
Místo konání: ÚKŠV.

28.5.1987          Čapkovci a Trenčianské Teplice.
Účinkující: Věra Galatíková, Daniela Kolářová, Stanislava Bartošová.
Připravil a pořadem provázel: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Dům slovenské kultury.

12.10.1987       Národní umělec František Filipovský – k 80. narozeninám čestného člena SBČ.
Účinkující: František Filipovský, Jiřina Petrovická, Miloš Kirschner, Helena Štáchová,
Bohumil Bezouška, JUDr. František Krčma, Jiří Tvrzník.
Připravil a uváděl: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

2.11.1987         Karel Čapek očima své ženy.
Účinkující: Jiřina Petrovická.
Připravila uváděl: JUDr. František Krčma.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

16.11.1987       Čapkovy cesty očima a objektivem Františka Nepila.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

24.11.1987       Osmdesátka – Bratři Čapkové, Olga Scheinpflugová, František Langer na
vinohradské scéně.
Účinkující: Daniela Kolářová, Jiřina Jirásková, Gabriela Vránová, Jaroslav Kepka,
Viktor Preiss, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský.
Připravil a uváděl: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

7.12.1987         Dva životy – k 85. výročí narození nár. um. Olgy Scheinpflugové.
Úvodní slovo: PhDr. František Černý. Účinkující: Hana Kofránková, Vlastimil Fišar.
Připravila: Hana Kofránková.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

Rok 1986

20.1.1986         Čapkovská generace.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Otomar Krejča ml., David Prachař.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.2.1986         Karel Čapek a svět hudby II.
Přednášející: Jindřich Jaroš.
Účinkující: Jana Nácovská (klavír).
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.3.1986         Archetypy v díle Karla Čapka – k nedožitým 85. narozeninám PhDr. Miroslava
Halíka.
Přednášející: PhDr. Tomáš Halík.
Účinkující: Rudolf Kvíz.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

21.4.1986         Helena a její bratři – k 100. výročí narození Heleny Čapkové.
Účinkující: Věra Kubánková, Viola Zinková, Milan Valenta (kytara).
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

19.5.1986         Bajky a podpovídky Karla Čapka.
Účinkující: Daniela Kolářová, Vlastimil Fišar.
Připravili: Vlastimil Fišar, J.Z. Novák.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

21.5.1986         Karel Čapek – Bílá nemoc a maďarská literatura.
Přednášející: PhDr. Jaroslava Pašiaková.
Místo konání: Maďarské kulturní středisko.

6.10.1986         Ladění pro dvě struny – k 60. narozeninám Marie Šulcové.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Zora Jiráková.
Hudební spolupráce: Milan Valenta.
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

15.10.1986       Bratři Čapkové v Sovětském svazu.
Přednášející: Dr.h.c. Oleg Malevič.
Místo konání: Dům sovětské vědy a kultury.

3.11.1986         Divadelníkem proti své vůli...?
Účinkující: Apolena Veldová, Josef Velda, Martin Velda.
Připravil: Josef Velda.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.11.1986       Archetypy v díle Karla Čapka (opakování ze dne 17.3.1986).
Přednášející: PhDr. Tomáš Halík.
Účinkující: Rudolf Kvíz.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

17.11.1986       Karel Čapek očima své ženy.
Účinkující: Jiřina Petrovická.
Připravil a pořadem provázel: JUDr. František Krčma.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

24.11.1986       Člověk pod hvězdami – k 60. narozeninám Vlastimila Fišara.
Úvodní slovo: PhDr. František Černý.
Účinkující: Eliška Balzerová, Daniela Kolářová, Vlastimil Fišar, Kocianovo kvarteto.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

8.12.1986         Jak to bylo na vánoce aneb povídání s pejskem a kočičkou.
Účinkující: Taťjana Medvecká, Jan Hartl, Radovan Lukavský, Karel Rayman (kytara).
Výtvarná spolupráce: Věra Pospíšilová.
Připravila: Taťjana Medvecká.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

Rok 1985

21.1.1985         Chlapec z Krakonošovy zahrady – k 95. výročí narození Karla Čapka.
Účinkující: Gabriela Vránová, Jan Fišar, Vlastimil Fišar, Jaroslav Satoranský, Petr Eben (klavír).
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

18.2.1985         Poezie stále budoucí – k 10. výročí úmrtí Josefa Palivce.
Účinkující: Drahomíra Fialková, Rudolf Kvíz, Jana Juliánová (klavír).
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

4.3.1985           Brána věčnosti Josefa Čapka – ke 40. výročí úmrtí.
Účinkující: Jana Štěpánková, Otakar Brousek, Vlastimil Fišar, Karel Houska, Petr Eben (klavír).
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Rudolfinum.

18.3.1985         Karel Čapek a H.G. Wells.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Otomar Krejča ml., Josef Velda.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

22.4.1985         Esej Josefa Čapka – Umění přírodních národů.
Přednášející: PhDr. Jiří Opelík.
Účinkující: Miloš Hlavica.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

13.5.1985         Večer s Františkem Krčmou – beseda o životě a práci předsedy SBČ u příležitosti
jeho 75. narozenin.
Úvodní slovo: JUDr. Jan Horák.
Účinkující: František Filipovský, František Kožík, Eduard Hofman.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

30.9.1985         Počítám jen šťastné hodiny – k 20. výročí úmrtí nár. um. Františka Langra
(opakováno 11.11.1985).
Účinkující: Otakar Brousek, Vlastimil Fišar, Milan Friedl.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

15.10.1985       Karel Čapek a Maďaři.
Přednášející: PhDr. Jaroslava Pašiaková.
Účinkující: Milena Steinmasslová.
Místo konání: Maďarské kulturní středisko.

21.10.1985       Bratři Čapkové – zahradníci.
Připravil a hovořil: RNDr. Josef Dostál.
Účinkující: Drahomíra Fialková.
Výtvarná spolupráce: Věra Pospíšilová.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

18.11.1985       Karel Čapek a esperanto.
Hovořili: František Kožík, Jiří Karen, Josef Vondroušek.
Účinkující: Vladimíra Kotašková, Vlastimil Fišar.
Připravili: Jiří Karen, Vlastimil Fišar.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

16.12.1985       Karel Hugo Hilar a bratři Čapkové – ke 100. výročí narození režiséra.
Účinkující: Dagmar Sedláčková, Vlastimil Fišar, Otomar Krejča ml.
Připravili: JUDr. Jan Horák, Josef Protiva.
Místo konání: Divadlo hudby – Lyra Pragensis.

Rok 1984

30.1.1984         Bratři Čapkové a Slovensko.
Účinkující: Irena Kačírková, Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Július Pántik.
Připravil a účinkoval: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Městská knihovna v Praze.

20.2.1984         Bratři Čapkové a Národní divadlo (opakováno 27.2.1984).
Účinkující: Klára Jerneková, Jiřina Petrovická, Eliška Poznerová, Miroslav Doležal,
Ladislav Pešek, Josef Velda.
Připravil a účinkoval: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

16.4.1984         Dramatická tvorba bratří Čapků.
Přednášející: PhDr. František Černý.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

21.5.1984         Pojďme zpět aspoň na chvíli
(z nevydaného pokračování knihy Heleny Čapkové Moji milí bratři, opakováno 28.5.1984).
Účinkující: Drahomíra Fialková, Milan Mesany (flétna).
Připravili: Eduard Martin, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

11.6.1984         Večer s Eduardem Hofmanem.
Úvodní slovo: JUDr. Jan Horák. Hovořili: Jaroslav Boček, JUDr. František Krčma.
Spolupracoval: Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

29.10.1984       O obyčejných věcech – ze sloupků Karla Čapka.
Účinkující: Vlastimil Fišar, Karel Rayman (kytara).
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

20.11.1984       Nač nezapomeneme – k 95. výročí narození PhDr. Edmonda Konráda.
Účinkující: Marie Glázrová, Jaroslav Kepka.
Připravil a účinkoval: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

10.12.1984       Karel Čapek a svět hudby.
Účinkující: Jiří Berkovec, Jarmil Burghauser, Josef Ceremuga.
Pořadem provázeli: Jindřich Jaroš, Otomar Krejča ml., Jana Nácovská (klavír).
Připravili: Jindřich Jaroš, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

Rok 1983

17.1.1983         Psáno do mraků.
Na Josefa Čapka vzpomínal PhDr. Aleš Křička.
Účinkující: Radovan Lukavský.
Připravil: Jindřich Jaroš.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

21.2.1983         Jak je rok dlouhý v kalendáři Karla Čapka.
Účinkující: Milena Steinmasslová, Otomar Krejča ml.
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

14.3.1983         Večer poezie při svíčkách – francouzská poezie v překladu Karla Čapka.
Připravil a recitoval Déda Papež.
Účinkující: Hana Kofránková, Zdena Kořánová (klavír).
Místo konání: Smetanovo muzeum.

18.4.1983         Šlépějemi času.
(opakování 10.5.1983, k Roku českého divadla – Olga Scheinpflugová v Národním divadle).
Účinkující: Martin Růžek, Vlasta Fabiánová, Jana Hlaváčová.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

16.5.1983         Povídky z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
Připravil a účinkoval: Roman Hemala.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

17.10.1983       Cesta na sever s Karlem Čapkem.
Účinkující: Jiří Hanák, Karel Rayman (kytara).
Výtvarná spolupráce: Věra Pospíšilová.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

21.11.1983       Proč mám ráda bratry Čapky – beseda s Ilonou Borskou.
Účinkující: Jiřina Jirásková, Ilja Racek.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

19.12.1983       Poselství ducha – k 45. výročí úmrtí Karla Čapka.
Účinkující: Eliška Balzerová, Vlastimil Fišar, David Vejražka, Libuše Váchalová (harfa).
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

Rok 1982

25.2.1982         Beseda s pamětníky bratří Čapků – Annou Křičkovou, Marií Podešvovou
a Otomarem Zdeňkem.
Účinkující: Jindřich Jaroš, Zora Jiráková, Svatopluk Beneš.
Připravili: Jindřich Jaroš, Josef Protiva.
Místo konání: Ústřední klub školství a vědy.

1.3.1982           František Nepil – Proč mám rád bratry Čapky.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

22.3.1982         Čapkovský večer ve výběru a interpretaci herců Státního divadla v Brně.
Účinkující: Vlasta Fialová, Zdeněk Kampf.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

5.4.1982           Karel Čapek a Joseph Conrad.
Přednášející: PhDr. Marie Štemberková.
Účinkující: Vlastimil Fišar, Jan Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

19.4.1982         Od Boury k Archimedovi – malá procházka dílem Karla Čapka.
Účinkující: Jiří Bauer, Vlastimil Strahl, J. Marková, K. Rohanová.
Připravili: Jiří Bauer, Vlastimil Strahl.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

24.4.1982         Anglické listy (opakování pořadu z 27.10.1981).
Účinkující: Jiří Hanák, Karel Rayman (kytara), Soňa Večtomová (zobcová flétna).
Výtvarná spolupráce: Josef Kábrt.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Malé Svatoňovice.

5.5.1982           Karel Poláček a jeho okresní město.
Přednášející: PhDr. Z.K. Slabý.
Účinkující: Miroslav Moravec.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

11.10.1982       Karel Čapek v SSSR.
Přednášející: Dr.h.c. Oleg Malevič.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

18.10.1982        Výlet do Španěl s Karlem Čapkem.
Účinkující: Jiří Hanák, Karel Rayman (kytara).
Výtvarná spolupráce: Josef Kábrt.
Připravil: Josef Protiva. Místo konání: Smetanovo muzeum.

8.11.1982         Večer ke 35. výročí SBČ.
Úvodní slovo: JUDr. František Krčma.
Účinkující: Zora Jiráková, Vlastimil Fišar.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

22.11.1982       Olga Scheinpflugová zblízka – k nedožitým 80. narozeninám.
Přednášející: JUDr. František Krčma.
Účinkující: Marie Vášová.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

6.12.1982         Návraty – k jubileu Divadla na Vinohradech.
Účinkující: Daniela Kolářová, Jana Štěpánková, Vlastimil Fišar, Zdeněk Řehoř.
Připravil: Vlastimil Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

Rok 1981

15.1.1981         Kritika slov od Karla Čapka.
Účinkující: Milena Steinmasslová, Otomar Krejčka ml.
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

16.2.1981         Italské listy Karla Čapka.
Účinkující: Jiří Hanák. Výtvarná spolupráce Josef Kábrt.
Hudební spolupráce Jindřich Jaroš.
Připravil: Josef Protiva.

23.3.1981         Karel Čapek – Fráňa Šrámek.
Přednášející: prof. Aleš Fetters.
Účinkující: Hana Kofránková, Jan Fišar.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

6.4.1981           Byla jsem na světě (opakování pořadu ze 4.12.1980).
Účinkující: JUDr. František Krčma, Vlasta Fabianová, Hana Kofránková.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

23.4.1981         Národní umělec Cyril Bouda a zasloužilý umělec Ilja Hurník o svém vztahu k dílu
Karla Čapka.
Účinkující: Vlastimil Fišar, Jan Fišar.
Připravil J.Z. Novák.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

25.5.1981         Bratři Čapkové a Slovensko.
Vzpomínkový večer Jaroslava Rozsívala.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

4.6.1981           Večer k nedožitým 80. narozeninám PhDr. Miroslava Halíka.
Úvodní slovo: JUDr. František Krčma.
Přednášející: PhDr. Jiří Opelík.
Účinkující: Miroslav Moravec.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

21.9.1981         Karel Čapek – V zajetí slov.
Účinkující: Milena Steinmasslová, Otomar Krejča ml.
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

27.10.1981        Anglické listy Karla Čapka.
Účinkující: Jiří Hanák, Karel Rayman (kytara), Soňa Večtomová (zobcová flétna).
Výtvarná spolupráce: Josef Kábrt.
Připravil: Josef Protiva.
Místo konání: Ústřední klub školství a vědy.

19.11.1981       Mladý Josef Čapek.
Přednášející: PhDr. Jaroslav Slavík.
Účinkující: Petr Svoboda.

23.11.1981       Medicína v životě a díle Karla Čapka.
Přednášející: MUDr. Jarmila Šrámková.
Účinkující: Zora Jiráková, Jiří Hanák.
Místo konání: Smetanovo muzeum.

7.12.1981         Trapné povídky Karla Čapka.
Účinkující: Viola Zinková, Milan Mach.
Připravili: J.Z. Novák, Josef Protiva.
Místo konání: Smetanovo muzeum.Použitá literatura:
Padesát let Společnosti bratří Čapků. Praha : SBČ, 1999. 116 s.
Společnost bratří Čapků
Mariánské nám. 98/1
115 72 Praha 1
sbcdotazy@gmail.com
Kontakt:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky