Členové výboru - Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Členové výboru

Dle stanov má výbor SBČ kromě předsedy, voleného každoročně valnou schůzí, 11 členů a minimálně 2 náhradníky, kteří jsou rovněž voleni valnou schůzí. Výbor volí ze svých členů místopředsedu, prvního a druhého jednatele, pokladníka a zapisovatele. Podle potřeby může výbor zvolit další činovníky a vymezit jejich pravomoci.

Výbor se schází jednou měsíčně a řídí věci Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné schůzi. Přísluší mu zejména: přijímat a vylučovat členy, zřizovat komise a jmenovat jejich předsedy z řad členů, sledovat činnost komisí a odboček, spravovat výdejné spolkové jmění, vyřizovat běžné záležitosti Společnosti, svolávat valné schůze a připravovat zprávy a návrhy pro ně a vykonávat jejich usnesení a pečovat o to, aby účel a zájem Společnosti byly co nejúčinněji prováděny a chráněny

Členové výboru pro rok 2018
Předseda
JUDr. Pavel Vespalec
sbc.vespalec@seznam.cz
Místopředseda
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
petr.mares@ff.cuni.cz
Jednatel
Elena Boučková
xbouc@seznam.cz
Pokladník
Ing. Hana Pavelková
Kateřina Dostálová
Eva Hylmarová
PhDr. Nina Krásenská
PhDr. Eliška Kunstová
Mgr. Alena Pěkná
PhDr. Jiří Pešička
Mgr. Olga Rohelová
Mgr. Hasan Zahirović, PhD.
Tomáš Kubíček
hanna.pavelkova@seznam.cz
katkaadostalova@seznam.cz
hylmarovaeva@seznam.cz
n.krasenska@volny.cz
e.m.kunstovi@volny.cz
abdera@atlas.cz
jipesicka@hotmail.com
milan.kyska@seznam.cz
hasanzahirovicart@gmail.com
kubicektom@seznam.cz
Náhradníci
Ing. Helena Holubářová
Anna Kubíčková
Mgr. Markéta Musilová
Josef Vašát
ham.ham2010@seznam.cz
kubicektom@seznam.cz
marketa.musilova@praguecollege.cz
vasat@email.cz
Reviziní komise
Jitka Baráčková
Jana Bouřilová
Jarmila Jandíková
Společnost bratří Čapků
Mariánské nám. 98/1
115 72 Praha 1
sbcdotazy@gmail.com
Kontakt:
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky